Vrachtwagenverzekering

Home Vrachtwagenverzekering

Vrachtwagen verzekeren en bespaar tot honderden euro's premie vrachtwagenverzekering

Gratis vrachtwagenverzekeringen berekenen, polisvoorwaarden vergelijken en direct online afsluiten.

Selecteer het merk en model van de vrachtwagen en vergelijk binnen een paar minuten online de goedkoopste vrachtwagenverzekering. Vervolgens kun je online direct je vrachtwagen verzekeren.

Als je het kenteken van de vrachtwagen bij de hand hebt gaat het nog sneller en eenvoudiger. Voer het kenteken in en het systeem haalt via de RDW vrachtwagenmatisch het merk, model, type, bouwjaar, nieuwaarde en dagwaarde van de vrachtwagen op.

Vul hier naast direct de gevraagde gegevens in. Ontdek binnen een paar minuten hoeveel premie je kunt besparen en start met het vergelijken van meer dan 70 vrachtwagenverzekeraars.

Goed verzekerd met je vrachtwagen de weg op

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ongeacht het bouwjaar van je vrachtwagen is een goede vrachtwagenverzekering erg belangrijk. Je waardevolle vrachtwagen verdient een vrachtwagenverzekering met een goede dekking. Uiteraard wil je daarvoor niet te veel premie betalen.

Hieronder vind je informatie over de motorrijtuigenverzekering. Indien je direct je verzekering wilt berekenen en vrachtwagen verzekeringen wilt vergelijken, begin dan hiernaast met het vergelijken.

Bij een vrachtwagenverzekering kun je kiezen uit 3 dekkingen: 

 1. Casco verzekering (All risk)
 2. Wa plus beperkt casco (Wa extra)
 3. Wa verzekering (Wettelijke aansprakelijkheid)

Aanvullende verzekeringen voor uw motorrijtuig:

 1. Inzittendenverzekering
 2. Rechtsbijstandverzekering

De volledige cascoverzekering (All risks)

Deze verzekering dekt schade aan de verzekerde vrachtwagen als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander ‘van buiten komend onheil' zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm. 

De volledige cascoverzekering / all risk verzekering is vooral bedoeld voor 'jonge' vrachtwagen's. Ingeval van schade aan het motorrijtuig is er gewoonlijk een eigen risico van toepassing van € 136, behalve als de schade hersteld wordt door een schadeherstelbedrijf waarmee de verzekeraar een overeenkomst heeft. Wordt een ruitschade hersteld door middel van een harsinjectie systeem, dan wordt er meestal geen eigen risico in mindering gebracht.

In een aantal gevallen biedt de verzekering geen dekking. Onder andere als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan in de polis wordt omschreven. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een vrachtwagen voor particulier gebruik verzekerd is en gebruikt wordt als taxi, lesvrachtwagen etc.

De premie voor de all risk verzekering is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

 • de waarde van het motorrijtuig.
 • leeftijd en woonplaats van de regelmatige bestuurder.
 • het aantal jaarlijks te rijden kilometers.
 • eventueel aantal schadevrij gereden jaren dat bij een eerdere verzekering is opgebouwd. Dit feit moet blijken uit een originele royementsverklaring afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

WA-extra verzekering

Een WA-extraverzekering is een van de benamingen die gebruikt wordt voor de verzekering van een motorrijtuig.

Deze verzekering dekt:

Het risico van aansprakelijkheid voor schade die je met een motorrijtuig toebrengt aan anderen. Deze dekking is wettelijk verplicht. Schade aan het motorrijtuig als gevolg van bepaalde in de polis genoemde gebeurtenissen.

De WA-plusverzekering staat bekend onder verschillende benamingen zoals WA-beperkte casco verzekering, WA Extra verzekering en WA-mini casco verzekering. Schade aan het motorrijtuig is verzekerd voor zover die schade veroorzaakt is door een in de polis genoemde gebeurtenis, waarvan de belangrijkste zijn:

 • brand en blikseminslag.
 • diefstal, joy riding en verduistering.
 • storm (ten minste windkracht 7) en hagelschade.
 • botsing met loslopende dieren en vogels.
 • ruitbreuk.

Veel verzekeraars hebben overeenkomsten gesloten met schadeherstelbedrijven. Wordt de schade door een van deze bedrijven hersteld, geldt meestal geen eigen risico.

Wordt een gedekte ruitschade hersteld (harsinjectie) door een bedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft gesloten (zoals Carglass), wordt meestal geen eigen risico in mindering gebracht op de schadevergoeding. Als schade aan het motorrijtuig ontstaat door bijvoorbeeld botsing of slippen, dan biedt de polis geen dekking. Dergelijke schade is alleen gedekt op een uitgebreide casco-verzekering (in de praktijk wel aangeduid als all risks verzekering).

Er zijn omstandigheden waaronder de verzekering geen dekking biedt en de schade dus voor eigen rekening blijft. Dat is onder andere het geval als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan genoemd in de polis.

De premie is gewoonlijk afhankelijk van:

 • gewicht van het motorrijtuig.
 • consumentenprijs of dagwaarde van het motorrijtuig.
 • leeftijd en woonplaats van degene die het motorrijtuig gewoonlijk bestuurt.
 • aantal kilometers dat per jaar wordt gereden.
 • eventueel aantal schadevrije jaren dat bij een eerdere verzekeringsmaatschappij is opgebouwd. Het aantal schadevrij gereden jaren moet blijken uit een originele royementsverklaring, afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

Als je premiekorting geniet in verband met een aantal schadevrij gereden jaren, wordt de opgebouwde korting wel aangetast als de verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding verleent op grond van de aansprakelijkheidsdekking, dus in het geval je schade hebt toegebracht aan derden. Wordt een schadevergoeding verleend op grond van de plusdekking, dus als schade is ontstaan aan je vrachtwagen door een in de polis genoemde gebeurtenis, wordt de premiekorting in de regel niet aangetast.

WA verzekering

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is van de dekking uitgesloten.

De benadeelde derde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar. Deze wettelijk verplichte verzekering geeft dekking voor ten minste € 907.560 per gebeurtenis. In een aantal gevallen, zoals bij personenvervoer, is een hoger bedrag vereist. In de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is een minimumdekking voorgeschreven waar ten opzichte van de benadeelde niet van mag worden afgeweken (anders dan in zijn voordeel).

Andere uitsluitingen dan door de wetgever toegelaten gelden alleen ten opzichte van de verzekerden. Onder die categorie vallen bijv. wanbetaling van premie, rijden zonder rijbewijs of onder invloed. Na beëindiging van de verzekering dient de verzekeraar gedurende 16 dagen narisico te verlenen (maar die termijn is korter als een nieuwe WAM-verzekering wordt gesloten).

De premie is afhankelijk van het soort motorrijtuig, de wijze van gebruik en de regio. Bij personenvrachtwagen’s is het gewicht of de (oorspronkelijke) cataloguswaarde een premiefactor. Bij vrachtvrachtwagen’s meestal het gewicht; bij vrachtwagenbussen het aantal passagiersplaatsen en bij motorrijwielen en scooters de cilinderinhoud. De regio waarin de regelmatige bestuurder woonachtig is, kan leiden tot een toeslag of korting. Schadevrij rijden leidt via een bonus-malusstelsel tot no-claimkorting, die - bij personenvrachtwagen’s - kan oplopen tot maximaal 80%.

Voor gekentekende motorrijtuigen vindt centrale registratie van de verzekering plaats bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Voor ongekentekende motorrijtuigen wordt altijd een verzekeringsbewijs afgegeven. De verzekering geeft vrachtwagenmatisch dekking in verreweg de meeste Europeesche landen volgens de daar geldende wettelijke verplichtingen. (Zelfs als geen groene kaart is afgegeven.)

Inzittendenverzekering

De vrachtwagenverzekering dekt alleen schade aan de vrachtauto en in de regel niet de schade aan de passagiers en jij zelf. Een inzittendenverzekering biedt de chauffeur en passagiers de zekerheid van extra bescherming tegen de gevolgen van een ongeval. Voor de hoogte van de premie hoef je het niet te laten.

Roy Data

Per 1 september 2007 zijn de verzekeringsmaatschappijen overgegaan naar het digitaal opslaan van het aantal schadevrije jaren die klanten opbouwen. Roy-Data is de naam van een systeem voor de royementsgegevens voor de verzekeringsmarkt. Alle Royementsgegevens met een royementsdatum vanaf 1 september 2007 worden in het systeem opgenomen. 

Roy-data waarin royementsgegevens zoals het aantal schadevrije jaren geraadpleegd kunnen worden, heeft grote voordelen. Zo is het niet meer nodig dat men bij het veranderen van verzekeringsmaatschappij de papieren royementsverklaring moet overhandigen aan de nieuwe maatschappij. Het kwijt raken of het niet ontvangen van deze royementsverklaring (bonus-malusverklaring) is dus nu voorbij.

Wat betekent dit voor jouw vrachtwagenverzekering:

Bij het afsluiten van een motorrijtuigenverzekering zal de maatschappij in het Roy-Data systeem bekijken hoeveel schadevrije jaren iemand heeft opgebouwd. Wanneer deze schadevrije jaren nog niet geclaimd zijn door een andere maatschappij worden deze jaren aan jouw nieuwe polis toegekend.

Overgangsperiode:

Voor motorrijtuigenverzekeringen die voor 1 september 2007 zijn geroyeerd is er nog een officiële royementsverklaring in de omloop. Zo'n verklaring is namelijk 1 jaar geldig. Dus tot 1 september 2008 kan er nog gevraagd worden om een originele royementsverklaring bij het afsluiten van een nieuwe motorrijtuigenverzekering. Royementen van voor 1 september 2007 staan nog niet in Roy-Data.

Bij een royement van een motorrijtuigenverzekering na 1 september 2007 ontvangt de klant nu een royementsblad met daarop het aantal schadevrije jaren. De maatschappij zal tevens aan het Roy-Data systeem het aantal schadevrije jaren doorgeven. De verzekeringsmaatschappijen geven derhalve geen papieren royementsverklaring meer af. Alleen bij emigratie zal de maatschappij een papieren verklaring afgeven.

Wie inzage wil hebben in zijn registratie in Roy-Data, kan en formulier 'inzage in registratie Roy-Data' downloaden op Roydata. Op de website van Stichting Efficiente Processen Schadeverzerzekaars, seps.nl, vind je meer informatie over Roy-Data.