Scooterverzekering

Home Scooterverzekering

Bereken de goedkoopste scooterverzekering en verzeker je scooter direct online

Gratis scooterverzekeringen berekenen, polisvoorwaarden vergelijken en direct online afsluiten.

Er zijn verschillende aanbieders van scooterverzekeringen, waaronder Unigarant en Reaal

Selecteer het merk en model van de scooter en vergelijk binnen een paar minuten online de goedkoopste scooterverzekering. Vervolgens kun je online direct je scooter verzekeren.

Als je het kenteken van de scooter bij de hand hebt gaat het nog sneller en eenvoudiger. Voer het kenteken in en het systeem haalt via de RDW automatisch het merk, model, type, bouwjaar, nieuwaarde en dagwaarde van de scooter op.

Vul hiernaast direct de gevraagde gegevens in. Ontdek binnen een paar minuten hoeveel premie je kunt besparen en start met het vergelijken van je nieuwe scooterverzekering.

Goed verzekerd met je scooter de weg op

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ongeacht het bouwjaar van je scooter is een goede scooterverzekering erg belangrijk. Je waardevolle scooter verdient een scooterverzekering met een goede dekking. Uiteraard wil je daarvoor niet te veel premie betalen.

Hieronder vind je informatie over de scooterverzekering. Indien je direct je verzekering wilt berekenen en scooter verzekeringen wilt vergelijken, begin dan hiernaast met het vergelijken.

Bij een scooterverzekering kun je kiezen uit 3 dekkingen: 

 1. Casco verzekering (All risk)
 2. Wa plus beperkt casco (Wa extra)
 3. Wa verzekering (Wettelijke aansprakelijkheid)

Aanvullende verzekeringen voor je scooter:

 1. Inzittendenverzekering
 2. Rechtsbijstandverzekering

De volledige cascoverzekering (All risks)

Deze verzekering dekt schade aan de verzekerde scooter als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander ‘van buiten komend onheil’ zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm. 

De volledige cascoverzekering / all risk verzekering is vooral bedoeld voor ‘jonge’ scooters. Ingeval van schade aan het motorrijtuig is er gewoonlijk een eigen risico van toepassing van € 136, behalve als de schade hersteld wordt door een schadeherstelbedrijf waarmee de verzekeraar een overeenkomst heeft. Wordt een ruitschade hersteld door middel van een harsinjectie systeem, dan wordt er meestal geen eigen risico in mindering gebracht.

In een aantal gevallen biedt de verzekering geen dekking. Onder andere als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan in de polis wordt omschreven. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een scooter voor particulier gebruik verzekerd is en gebruikt wordt als bijvoorbeeld koerier.

De premie voor de all risk verzekering is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

 • de waarde van je scooter.
 • leeftijd en woonplaats van de regelmatige bestuurder.
 • het aantal jaarlijks te rijden kilometers.
 • eventueel aantal schadevrij gereden jaren dat bij een eerdere verzekering is opgebouwd. Dit feit moet blijken uit een originele royementsverklaring afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

WA-extra verzekering

Een WA-extraverzekering is een van de benamingen die gebruikt wordt voor de verzekering van een motorrijtuig.

Deze verzekering dekt:

Het risico van aansprakelijkheid voor schade die je met een scooter toebrengt aan anderen. Deze dekking is wettelijk verplicht. Schade aan het motorrijtuig als gevolg van bepaalde in de polis genoemde gebeurtenissen.

De WA-plusverzekering staat bekend onder verschillende benamingen zoals WA-beperkte casco verzekering, WA Extra verzekering en WA-mini casco verzekering. Schade aan het motorrijtuig is verzekerd voor zover die schade veroorzaakt is door een in de polis genoemde gebeurtenis, waarvan de belangrijkste zijn:

 • brand en blikseminslag.
 • diefstal, joy riding en verduistering.
 • storm (ten minste windkracht 7) en hagelschade.
 • botsing met loslopende dieren en vogels.
 • ruitbreuk.

Veel verzekeraars hebben overeenkomsten gesloten met schadeherstelbedrijven. Wordt de schade door een van deze bedrijven hersteld, geldt meestal geen eigen risico.

Als schade aan het motorrijtuig ontstaat door bijvoorbeeld botsing of slippen, dan biedt de polis geen dekking. Dergelijke schade is alleen gedekt op een uitgebreide casco-verzekering (in de praktijk wel aangeduid als all risks verzekering).

Er zijn omstandigheden waaronder de verzekering geen dekking biedt en de schade dus voor eigen rekening blijft. Dat is onder andere het geval als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan genoemd in de polis.

De premie is gewoonlijk afhankelijk van:

 • consumentenprijs of dagwaarde van het motorrijtuig.
 • leeftijd en woonplaats van degene die het motorrijtuig gewoonlijk bestuurt.
 • aantal kilometers dat per jaar wordt gereden.
 • eventueel aantal schadevrije jaren dat bij een eerdere verzekeringsmaatschappij is opgebouwd. Het aantal schadevrij gereden jaren moet blijken uit een originele royementsverklaring, afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

Als je premiekorting geniet in verband met een aantal schadevrij gereden jaren, wordt de opgebouwde korting wel aangetast als de verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding verleent op grond van de aansprakelijkheidsdekking, dus in het geval je schade hebt toegebracht aan derden. Wordt een schadevergoeding verleend op grond van de plusdekking, dus als schade is ontstaan aan je scooter door een in de polis genoemde gebeurtenis, wordt de premiekorting in de regel niet aangetast.

WA verzekering

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is van de dekking uitgesloten.

De benadeelde derde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar. Deze wettelijk verplichte verzekering geeft dekking voor ten minste € 907.560 per gebeurtenis. In een aantal gevallen, zoals bij personenvervoer, is een hoger bedrag vereist. In de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is een minimumdekking voorgeschreven waar ten opzichte van de benadeelde niet van mag worden afgeweken (anders dan in zijn voordeel).

Andere uitsluitingen dan door de wetgever toegelaten gelden alleen ten opzichte van de verzekerden. Onder die categorie vallen bijv. wanbetaling van premie, rijden zonder rijbewijs of onder invloed. Na beëindiging van de verzekering dient de verzekeraar gedurende 16 dagen narisico te verlenen (maar die termijn is korter als een nieuwe WAM-verzekering wordt gesloten).

De premie is afhankelijk van het soort motorrijtuig, de wijze van gebruik en de regio. Bij scooters is de maximum snelheid en (oorspronkelijke) cataloguswaarde een premiefactor. De regio waarin de regelmatige bestuurder woonachtig is, kan leiden tot een toeslag of korting. Schadevrij rijden leidt via een bonus-malusstelsel tot no-claimkorting, die – bij scooters – kan oplopen tot maximaal 80%.

Voor scooters vindt centrale registratie van de verzekering plaats bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De verzekering geeft automatisch dekking in verreweg de meeste Europeesche landen volgens de daar geldende wettelijke verplichtingen. (Zelfs als geen groene kaart is afgegeven.)

OPZITTENDENVERZEKERING

De scooterverzekering dekt alleen schade aan de scooter en in de regel niet de schade aan de opzittenden en jij zelf. Een opzittendenverzekering biedt jou en anderen de zekerheid van extra bescherming tegen de gevolgen van een ongeval. Voor de hoogte van de premie hoef je het niet te laten.

ONGEVALLENVERZEKERING VOOR OPZITTENDEN

De ongevallenverzekering voor opzittenden keert uit als door een ongeval met je brommer of scooter de bestuurder of bijrijder blijvend invalide raakt of overlijdt. De bestuurder of bijrijder krijgt een vast bedrag. De hoogte van dit bedrag staat altijd vermeld in de polisvoorwaarden.

VERHAALRECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Heb je schade door een ongeval dat jij niet hebt veroorzaakt en heb je een verhaalrechtsbijstandverzekering? Dan zorgt jouw verzekeraar ervoor dat jij de schade van de tegenpartij vergoed krijgt. Denk bijvoorbeeld aan voertuigschade, letselschade en bijkomende kosten door het ongeval.

De verhaalsbijstandverzekering is een verzekering die alleen recht op hulp geeft als het om een te verhalen schade gaat waarbij het verzekerde voertuig betrokken is. Dit is de goedkoopste vorm.

Roy Data

Per 1 september 2007 zijn de verzekeringsmaatschappijen overgegaan naar het digitaal opslaan van het aantal schadevrije jaren die klanten opbouwen. Roy-Data is de naam van een systeem voor de royementsgegevens voor de verzekeringsmarkt. Alle Royementsgegevens met een royementsdatum vanaf 1 september 2007 worden in het systeem opgenomen. 

Roy-data waarin royementsgegevens zoals het aantal schadevrije jaren geraadpleegd kunnen worden, heeft grote voordelen. Zo is het niet meer nodig dat men bij het veranderen van verzekeringsmaatschappij de papieren royementsverklaring moet overhandigen aan de nieuwe maatschappij. Het kwijt raken of het niet ontvangen van deze royementsverklaring (bonus-malusverklaring) is dus nu voorbij.

Wat betekent dit voor jouw scooterverzekering:

Bij het afsluiten van een motorrijtuigenverzekering zal de maatschappij in het Roy-Data systeem bekijken hoeveel schadevrije jaren iemand heeft opgebouwd. Wanneer deze schadevrije jaren nog niet geclaimd zijn door een andere maatschappij worden deze jaren aan jouw nieuwe polis toegekend.

Overgangsperiode:

Voor motorrijtuigenverzekeringen die voor 1 september 2007 zijn geroyeerd is er nog een officiële royementsverklaring in de omloop. Zo’n verklaring is namelijk 1 jaar geldig. Dus tot 1 september 2008 kan er nog gevraagd worden om een originele royementsverklaring bij het afsluiten van een nieuwe motorrijtuigenverzekering. Royementen van voor 1 september 2007 staan nog niet in Roy-Data.

Bij een royement van een motorrijtuigenverzekering na 1 september 2007 ontvangt de klant nu een royementsblad met daarop het aantal schadevrije jaren. De maatschappij zal tevens aan het Roy-Data systeem het aantal schadevrije jaren doorgeven. De verzekeringsmaatschappijen geven derhalve geen papieren royementsverklaring meer af. Alleen bij emigratie zal de maatschappij een papieren verklaring afgeven.

Wie inzage wil hebben in zijn registratie in Roy-Data, kan en formulier ‘inzage in registratie Roy-Data’ downloaden op Roydata. Op de website van Stichting Efficiente Processen Schadeverzerzekaars, seps.nl, vind je meer informatie over Roy-Data.

Wanneer hoef je scooter niet te verzekeren?

Heb je een bromfiets of scooter, maar nog geen rijbewijs? Of wil je je brommer of scooter eerst opknappen voor je erop gaat rijden? Dan kun je ervoor kiezen om jouw bromfiets of scooter niet te verzekeren. Je moet dan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) melden dat je niet met de scooter of bromfiets op de openbare weg gaat rijden. Dat heet ook wel schorsen. Let op, als je hiervoor kiest is je brommer of scooter niet verzekerd tegen diefstal. En ga je toch met je brommer of scooter rijden dan kun je een boete krijgen.

De gevolgen van het onverzekerd op je scooter rijden?

Wat gebeurt er als je geen verzekering afsluit? Rijd je op een scooter zonder een verzekering? Dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Lees meer over onverzekerd rijden.

Scooterverzekering is verplicht

Zodra je de brommer op je naam hebt gezet ben je wettelijk verplicht deze te verzekeren. Zo beschermt de overheid de andere weggebruikers. Maak je een schade aan een auto tijdens een ongeval en het is jouw schuld? Dan wordt de schade vergoed door jouw WA-verzekering. De tegenpartij kan er vanuit gaan dat de geleden schade dus altijd wordt vergoed.

Geen scooterverzekering afgesloten?

Wanneer jij je scooter niet gebruikt, betekent dat niet dat je hem niet hoeft te verzekeren. Je bent altijd wettelijk verplicht om een brommerverzekering af te sluiten. Dit geldt ook als je de scooter op eigen terrein hebt staan. Verzeker je deze niet dan kun je een behoorlijke boete krijgen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Deze boete kan oplopen tot enkele honderden euro’s.

Schorsen van scooterkenteken

Ga jij je scooter een tijd lang niet gebruiken, bijvoorbeeld omdat je hem gaat opknappen? Dan kun je er beter voor kiezen om het scooterkenteken te schorsen. Zodra het kenteken geschorst is ben je niet meer verplicht een scooterverzekering af te sluiten. Je moet je scooter dan wel op eigen terrein zetten en je mag er vervolgens natuurlijk niet op rijden. Let op: je scooter is dan ook niet verzekerd tegen diefstal, vandalisme of brandschade.

Scooter laten slopen

Als jij je scooter laat slopen ben je niet meer verplicht om deze te verzekeren of apk te laten keuren. Let er wel op dat je eerst de scooter laat slopen. Wanneer je dit doet via een RDW erkend demontagebedrijf, wordt het kenteken automatisch van jouw naam afgemeld. Pas daarna hoef jij je scooter niet meer te verzekeren. En kun jij de verzekering beëindigen. Ga jij je scooter zelf slopen? Zorg dan dat je verzekering doorloopt tot het moment dat het kenteken officieel van je naam af is geschreven. Doe je dit niet dan loop je alsnog het risico op een fikse boete van het RDW voor het onverzekerd zijn van je voertuig.