Motorbootverzekering

Home Motorbootverzekering

Bespaar tot tientallen euro’s per jaar op de premie voor de motorbootverzekering

Gratis motorbootverzekeringen berekenen, polisvoorwaarden vergelijken en direct online afsluiten.

Selecteer de ingangsdatum en gewenste dekking en vergelijk binnen een paar minuten online de goedkoopste motorbootverzekering. Vervolgens kun je online direct je boot verzekeren.

Vul hier naast direct de gevraagde gegevens in. Ontdek hoeveel premie je kunt besparen en start met het vergelijken van meer dan 70 motorbootverzekeraars.

De motorbootverzekering dekt schade aan de motorboot zelf (casco), aan de inboedel aan boord van het vaartuig (meestal tot vijftien of twintig procent van het op het casco verzekerd bedrag) en de aansprakelijkheid voor schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt. De cascodekking omvat alle schade door verlies van of beschadiging aan de verzekerde motorboot als gevolg van een van buiten aankomend onheil of eigen gebrek (tenzij uitdrukkelijk uitgesloten). Uitgesloten blijven catastrofeachtige risico’s en grove schuld of opzet.

Veelal zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals hulp- en bergloon, sleeploon, de kosten van opruiming van het wrak en de kosten van een vervangend vakantieverblijf, indien het vaartuig door een gedekt evenement niet meer kan worden gebruikt. Een aantal polissen kent daarnaast nog een ongevallendekking voor de opvarenden. Het is vaak ook mogelijk om een eventuele volgboot of een boottrailer op de polis mee te verzekeren.

De premie van deze verzekering is afhankelijk van het type schip, de bouwaard, de maximale snelheid, de waarde van het schip, de gekozen dekking en het verzekeringsgebied. De meeste verzekeraars hanteren de huidige nieuwwaarde als premiegrondslag. In bepaalde gevallen wordt een combinatie van de huidige nieuwwaarde en de dagwaarde als premiegrondslag gehanteerd. De premie voor een kajuitzeiljacht van hout met een nieuwwaarde van 30.000 euro en een dagwaarde van 20.000 euro ligt rond de 150 euro voor de uitgebreide cascodekking en rond de 110 euro voor de aansprakelijkheidsdekking.

Het standaarddekkingsgebied omvat meestal de Benelux met Duitsland en kan tegen een premietoeslag worden uitgebreid tot het Groot Vierkant (grofweg Europa beperkt) of het Super Groot Vierkant (grofweg Europa uitgebreid).

Er geldt meestal een eigen risico voor cascoschade van rond de 91 euro. Een vrijwillig hoger eigen risico levert een korting op de premie op. Daarnaast kennen veel motorbootverzekeringen een no-claim korting regeling.