E-bike verzekering

Home E-bike verzekering

Bespaar tot tientallen euro’s per jaar op de premie voor de e-bike

Gratis e-bike verzekeringen berekenen, polisvoorwaarden vergelijken en direct online afsluiten.

Een e-bike verzekering kan helaas wel nodig als je een (dure) fiets in je bezit hebt. Zeker als je in een grote stad woont is de kans groot dat je fiets beschadigd raakt of gestolen wordt. Om te voorkomen dat jij zelf voor de reparatiekosten of zelfs voor de kosten voor een nieuwe fiets opdraait, kun je een fietsverzekering afsluiten. In verband met het risico zijn premies in steden meestal hoger dan in een dorp.

Om de premie voor jouw situatie te berekenen selecteer je soort fiets met hulpmotor en vergelijk binnen een paar minuten online de goedkoopste elektrische fietsverzekering. Vervolgens kun je online direct je e-bike verzekeren.

Vul hier naast direct de gevraagde gegevens in. Ontdek binnen een paar minuten hoeveel premie je kunt besparen en start met het vergelijken.

Goed verzekerd met je elektrische fiets de weg op

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ongeacht het bouwjaar van je e-bike is een goede fietsverzekering erg belangrijk. Je waardevolle elektrische fiets verdient een fietsverzekering met een goede dekking. Uiteraard wil je daarvoor niet te veel premie betalen.

Hieronder vind je informatie over de fietsverzekering. Indien je direct je verzekering wilt berekenen en fiets verzekeringen wilt vergelijken, begin dan hiernaast met het vergelijken.

Bij een fietsverzekering kun je kiezen uit 3 dekkingen:

 • Casco verzekering (All risk)
 • Wa plus beperkt casco (Wa extra)
 • Wa verzekering (Wettelijke aansprakelijkheid)

De volledige cascoverzekering (All risks)

Deze verzekering dekt schade aan de verzekerde fiets als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander ‘van buiten komend onheil’ zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm.

De volledige cascoverzekering / all risk verzekering is vooral bedoeld voor ‘jonge’ fietss. Ingeval van schade aan het motorrijtuig is er gewoonlijk een eigen risico van toepassing van € 136, behalve als de schade hersteld wordt door een schadeherstelbedrijf waarmee de verzekeraar een overeenkomst heeft. Wordt een ruitschade hersteld door middel van een harsinjectie systeem, dan wordt er meestal geen eigen risico in mindering gebracht.

In een aantal gevallen biedt de verzekering geen dekking. Onder andere als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan in de polis wordt omschreven. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een fiets voor particulier gebruik verzekerd is en gebruikt wordt als bijvoorbeeld koerier.

De premie voor de all risk verzekering is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

 • de waarde van je fiets
 • leeftijd en woonplaats

WA-extra verzekering

Een WA-extraverzekering is een van de benamingen die gebruikt wordt voor de verzekering van een motorrijtuig.
Deze verzekering dekt:

Het risico van aansprakelijkheid voor schade die je met een fiets toebrengt aan anderen. Deze dekking is wettelijk verplicht. Schade aan het motorrijtuig als gevolg van bepaalde in de polis genoemde gebeurtenissen.

De WA-plusverzekering staat bekend onder verschillende benamingen zoals WA-beperkte casco verzekering, WA Extra verzekering en WA-mini casco verzekering. Schade aan het motorrijtuig is verzekerd voor zover die schade veroorzaakt is door een in de polis genoemde gebeurtenis, waarvan de belangrijkste zijn:

 • brand en blikseminslag
 • diefstal, joy riding en verduistering
 • storm (ten minste windkracht 7) en hagelschade
 • botsing met loslopende dieren en vogels
 • ruitbreuk

Veel verzekeraars hebben overeenkomsten gesloten met schadeherstelbedrijven. Wordt de schade door een van deze bedrijven hersteld, geldt meestal geen eigen risico.
Als schade aan het motorrijtuig ontstaat door bijvoorbeeld botsing of slippen, dan biedt de polis geen dekking. Dergelijke schade is alleen gedekt op een uitgebreide casco-verzekering (in de praktijk wel aangeduid als all risks verzekering).

Er zijn omstandigheden waaronder de verzekering geen dekking biedt en de schade dus voor eigen rekening blijft. Dat is onder andere het geval als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan genoemd in de polis.

De premie is gewoonlijk afhankelijk van:

 • consumentenprijs of dagwaarde van de e-bike
 • leeftijd en woonplaats
 • eventueel aantal schadevrije jaren dat bij een eerdere verzekeringsmaatschappij is opgebouwd. Het aantal schadevrij gereden jaren moet blijken uit een originele royementsverklaring, afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

Als je premiekorting geniet in verband met een aantal schadevrij gereden jaren, wordt de opgebouwde korting wel aangetast als de verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding verleent op grond van de aansprakelijkheidsdekking, dus in het geval je schade hebt toegebracht aan derden. Wordt een schadevergoeding verleend op grond van de plusdekking, dus als schade is ontstaan aan je fiets door een in de polis genoemde gebeurtenis, wordt de premiekorting in de regel niet aangetast.