Hoe zijn wij u van dienst?
Via onze website bieden wij u de mogelijkheid om de premies voor particuliere verzekeringen, zoals o.a. inboedelverzekeringen, opstalverzekeringen, autoverzekeringen, rechtsbijstandsverzekeringen etc. op te vragen. U kunt de premies van verschillende verzekeraars met elkaar vergelijken en de verzekeringen direct online afsluiten, waaronder autoverzekering vergelijken. Hiervoor hebben wij de beschikking over een vergelijkingssite van Voogd & Voogd Verzekeringen (verder te noemen V&V). Na het beantwoorden van enkele vragen, om te bepalen welke verzekeringen voor u nodig zijn, kunnen de relevante producten naast elkaar worden gelegd. U maakt vervolgens zelf een keuze voor een maatschappij en het soort verzekering(en) dat gewenst is. Het is voor ons uiteraard niet mogelijk u op deze wijze te begeleiden en een gericht advies voor een bepaalde vorm van verzekering uit te brengen. Deze manier van verzekeren wordt ook wel execution only genoemd. Zodra de verzekering loopt, kunt u voor vragen wel contact met ons opnemen, bijvoorbeeld indien er sprake is van schade.

Is dit een volledige vergelijking?
Niet iedere maatschappij en alle mogelijke verzekeringen komen in de vergelijkingsmodule van V&V voor. Alleen de producten van de verzekeraars waarmee V&V een contract heeft afgesloten, worden in de vergelijkingstool naast elkaar gelegd. Van deze maatschappijen zijn ook steeds de meest actuele voorwaarden en premies bekend, alsmede alle benodigde, relevante informatie. De website bevat geen informatie van verzekeraars waarmee V&V niet samenwerkt. De maatschappijen waarvan wij, door onze contacten met V&V, onder andere verzekeringen kunnen aanbieden, zijn: Europeesche, Arag, Aegon, Nationale Nederlanden, Das rechtsbijstand, ASR,Generali, Allianz, Reaal, Delta Lloyd, De Goudse en London verzekeringen. Daarnaast heeft V&V nog enkele huismerken, waarvan tevens gebruik kan worden gemaakt. Zie voor meer informatie hierover, de internetsite van V&V.

Hoe vergelijken wij?
Voor het mogelijk maken van een correcte vergelijking, hebben wij eerst een aantal gegevens van u nodig, zodat kan worden bepaald welke verzekeringen voor u noodzakelijk zijn. Dit resulteert in een lijst waarop alle producten vermeld staan, die voor u geselecteerd zijn. Aangezien de hoogte van de premie over het algemeen als zeer belangrijk wordt gezien, staat de polis met de laagste premie bovenaan. Verder is het natuurlijk van belang om de voorwaarden van de verschillende verzekeringen met elkaar te vergelijken (bijv. wel of geen eigen risico?), verzekering vergelijken om zo tot een weloverwogen keuze te komen.

Waarvoor ontvangen wij een vergoeding?
Alleen indien er tot het afsluiten van een verzekering wordt overgegaan, ontvangen wij hiervoor een provisie van V&V. Indien u alleen enkele producten met elkaar vergelijkt en een offerte opvraagt, ontvangen wij hiervoor niets. Wij verwijzen u naar de hieronder genoemde documenten voor het verkrijgen van nadere informatie over de manier waarop wij inkomsten genereren.