Bootverzekering

Home Bootverzekering

Bespaar tot tientallen euro’s per jaar op de premie voor de bootverzekering

Gratis bootverzekeringen berekenen, polisvoorwaarden vergelijken en direct online afsluiten.

Alle zorgen letterlijk laten varen. Wij Nederlanders zijn hier erg goed in. We houden namelijk van watersport. In ons kikkerlandje varen zo’n half miljoen boten, van kleinere boten tot de grote motorboten.

Als je een boot verzekert, vind je de beste en voordeligste bootverzekering altijd via verzekering.nu.

Een boot is op verschillende manieren te verzekeren:

  • Alleen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
  • WA/Brand
  • WA/Diefstal
  • WA/Brand en diefstal
  • WA/Casco

Een bootverzekering is uit te breiden met extra dekkingen. Bijvoorbeeld om een boottrailer of rechtsbijstand mee te verzekeren.

De bootverzekering dekt schade aan de boot zelf (casco), aan de inboedel aan boord van het vaartuig (meestal tot vijftien of twintig procent van het op het casco verzekerd bedrag) en de aansprakelijkheid voor schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt. De cascodekking omvat alle schade door verlies van of beschadiging aan de verzekerde boot als gevolg van een van buiten aankomend onheil of eigen gebrek (tenzij uitdrukkelijk uitgesloten). Uitgesloten blijven catastrofeachtige risico’s en grove schuld of opzet.

Veelal zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals hulp- en bergloon, sleeploon, de kosten van opruiming van het wrak en de kosten van een vervangend vakantieverblijf, indien het vaartuig door een gedekt evenement niet meer kan worden gebruikt. Een aantal polissen kent daarnaast nog een ongevallendekking voor de opvarenden. Het is vaak ook mogelijk om een eventuele volgboot of een boottrailer op de polis mee te verzekeren.

De premie afhankelijk van het type schip, de bouwaard, de maximale snelheid, de waarde van het schip, de gekozen dekking en het verzekeringsgebied. De meeste verzekeraars hanteren de huidige nieuwwaarde als premiegrondslag. In bepaalde gevallen wordt een combinatie van de huidige nieuwwaarde en de dagwaarde als premiegrondslag gehanteerd. De premie voor een kajuitzeiljacht van hout met een nieuwwaarde van 30.000 euro en een dagwaarde van 20.000 euro ligt rond de 150 euro voor de uitgebreide cascodekking en rond de 110 euro voor de aansprakelijkheidsdekking.

Het standaarddekkingsgebied omvat meestal de Benelux met Duitsland en kan tegen een premietoeslag worden uitgebreid tot het Groot Vierkant (grofweg Europa beperkt) of het Super Groot Vierkant (grofweg Europa uitgebreid).

Er geldt meestal een eigen risico voor cascoschade van rond de 91 euro. Een vrijwillig hoger eigen risico levert een korting op de premie op. Daarnaast kennen veel bootverzekeringen een no-claimregeling.