Goedkope autoverzekering vergelijken

Home Goedkope autoverzekering vergelijken

Verzeker je auto bij verzekering.nu en bespaar tot honderden euro's premie

Selecteer het merk en model van de auto en vergelijk binnen een paar minuten online meer dan 70 verzekeraars. Vind eenvoudig de goedkoopste autoverzekering en verzeker je auto direct online.

Als je het kenteken van de auto bij de hand hebt gaat het nog sneller en eenvoudiger. Voer het kenteken in en het systeem haalt via de RDW automatisch het merk, model, type, bouwjaar, nieuwaarde en dagwaarde van de auto op.

Vul de gevraagde gegevens in. Ontdek binnen een paar minuten hoeveel premie je kunt besparen en sluit een goedkope autoverzekering af.

Goed verzekerd met je auto de weg op

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ongeacht het bouwjaar van je auto is een goede autoverzekering erg belangrijk. Je waardevolle auto verdient een autoverzekering met een goede dekking. Uiteraard wil je daarvoor niet te veel premie betalen.

Hieronder vind je informatie over de motorrijtuigenverzekering. Indien je direct je verzekering wilt berekenen en auto verzekeringen wilt vergelijken, begin dan hiernaast met het vergelijken.

Bij de autoverzekering kun je kiezen uit 3 dekkingen: 

 1. Casco verzekering (All risk)
 2. Wa plus beperkt casco (Wa extra)
 3. Wa verzekering (Wettelijke aansprakelijkheid)

Aanvullende verzekeringen voor je motorrijtuig:

 1. Inzittendenverzekering
 2. Rechtsbijstandverzekering

De volledige cascoverzekering (All risks autoverzekering)

Deze verzekering dekt schade aan de verzekerde auto als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander ‘van buiten komend onheil' zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm. 

De volledige cascoverzekering / all risk verzekering is vooral bedoeld voor 'jonge' auto's. Ingeval van schade aan het motorrijtuig is er gewoonlijk een eigen risico van toepassing van € 136, behalve als de schade hersteld wordt door een schadeherstelbedrijf waarmee de verzekeraar een overeenkomst heeft. Wordt een ruitschade hersteld door middel van een harsinjectie systeem, dan wordt er meestal geen eigen risico in mindering gebracht.

In een aantal gevallen biedt de verzekering geen dekking. Onder andere als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan in de polis wordt omschreven. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een auto voor particulier gebruik verzekerd is en gebruikt wordt als taxi, lesauto etc.

De premie voor de all risk verzekering is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

 • de waarde van het motorrijtuig.
 • leeftijd en woonplaats van de regelmatige bestuurder.
 • het aantal jaarlijks te rijden kilometers.
 • eventueel aantal schadevrij gereden jaren dat bij een eerdere verzekering is opgebouwd. Dit feit moet blijken uit een originele royementsverklaring afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

WA-extra autoverzekering

Een WA-extraverzekering is een van de benamingen die gebruikt wordt voor de verzekering van een motorrijtuig.

Deze verzekering dekt:

Het risico van aansprakelijkheid voor schade die je met een motorrijtuig toebrengt aan anderen. Deze dekking is wettelijk verplicht. Schade aan het motorrijtuig als gevolg van bepaalde in de polis genoemde gebeurtenissen.

De WA-plusverzekering staat bekend onder verschillende benamingen zoals WA-beperkte casco verzekering, WA Extra verzekering en WA-mini casco verzekering. Schade aan het motorrijtuig is verzekerd voor zover die schade veroorzaakt is door een in de polis genoemde gebeurtenis, waarvan de belangrijkste zijn:

 • brand en blikseminslag.
 • diefstal, joy riding en verduistering.
 • storm (ten minste windkracht 7) en hagelschade.
 • botsing met loslopende dieren en vogels.
 • ruitbreuk.

Veel verzekeraars hebben overeenkomsten gesloten met schadeherstelbedrijven. Wordt de schade door een van deze bedrijven hersteld, geldt meestal geen eigen risico.

Wordt een gedekte ruitschade hersteld (harsinjectie) door een bedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft gesloten (zoals Carglass), wordt meestal geen eigen risico in mindering gebracht op de schadevergoeding. Als schade aan het motorrijtuig ontstaat door bijvoorbeeld botsing of slippen, dan biedt de polis geen dekking. Dergelijke schade is alleen gedekt op een uitgebreide casco-verzekering (in de praktijk wel aangeduid als all risks verzekering).

Er zijn omstandigheden waaronder de verzekering geen dekking biedt en de schade dus voor eigen rekening blijft. Dat is onder andere het geval als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan genoemd in de polis.

De premie is gewoonlijk afhankelijk van:

 • gewicht van het motorrijtuig.
 • consumentenprijs of dagwaarde van het motorrijtuig.
 • leeftijd en woonplaats van degene die het motorrijtuig gewoonlijk bestuurt.
 • aantal kilometers dat per jaar wordt gereden.
 • eventueel aantal schadevrije jaren dat bij een eerdere verzekeringsmaatschappij is opgebouwd. Het aantal schadevrij gereden jaren moet blijken uit een originele royementsverklaring, afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

Als je premiekorting geniet in verband met een aantal schadevrij gereden jaren, wordt de opgebouwde korting wel aangetast als de verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding verleent op grond van de aansprakelijkheidsdekking, dus in het geval je schade hebt toegebracht aan derden. Wordt een schadevergoeding verleend op grond van de plusdekking, dus als schade is ontstaan aan je auto door een in de polis genoemde gebeurtenis, wordt de premiekorting in de regel niet aangetast.

WA autoverzekering

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is van de dekking uitgesloten.

De benadeelde derde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar. Deze wettelijk verplichte verzekering geeft dekking voor ten minste € 907.560 per gebeurtenis. In een aantal gevallen, zoals bij personenvervoer, is een hoger bedrag vereist. In de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is een minimumdekking voorgeschreven waar ten opzichte van de benadeelde niet van mag worden afgeweken (anders dan in zijn voordeel).

Andere uitsluitingen dan door de wetgever toegelaten gelden alleen ten opzichte van de verzekerden. Onder die categorie vallen bijv. wanbetaling van premie, rijden zonder rijbewijs of onder invloed. Na beëindiging van de verzekering dient de verzekeraar gedurende 16 dagen narisico te verlenen (maar die termijn is korter als een nieuwe WAM-verzekering wordt gesloten).

De premie is afhankelijk van het soort motorrijtuig, de wijze van gebruik en de regio. Bij personenauto’s is het gewicht of de (oorspronkelijke) cataloguswaarde een premiefactor. Bij vrachtauto’s meestal het gewicht; bij autobussen het aantal passagiersplaatsen en bij motorrijwielen en scooters de cilinderinhoud. De regio waarin de regelmatige bestuurder woonachtig is, kan leiden tot een toeslag of korting. Schadevrij rijden leidt via een bonus-malusstelsel tot no-claimkorting, die - bij personenauto’s - kan oplopen tot maximaal 80%.

Voor gekentekende motorrijtuigen vindt centrale registratie van de verzekering plaats bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Voor ongekentekende motorrijtuigen wordt altijd een verzekeringsbewijs afgegeven. De verzekering geeft automatisch dekking in verreweg de meeste Europeesche landen volgens de daar geldende wettelijke verplichtingen. (Zelfs als geen groene kaart is afgegeven.)

Ongevallen inzittendenverzekering

De autoverzekering dekt alleen schade aan de auto en in de regel niet de schade aan de passagiers en jij zelf. Een inzittendenverzekering biedt jou en jouw passagiers de zekerheid van extra bescherming tegen de gevolgen van een ongeval. Voor de hoogte van de premie hoef je het niet te laten.

Rechtsbijstandsverzekering

U staat er misschien niet altijd bij stil, maar jij zelf, je partner en jouw kinderen lopen iedere dag weer de kans om in een conflictsituatie terecht te komen met ingrijpende financiële gevolgen. Denk je eens in dat jij een verkeersongeluk krijgt en jij jouw beroep niet meer kan uitoefenen. En dat de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker jouw niet volledig schadeloos wil stellen. Als je niets doet draai jij in zo’n geval op voor de financiële gevolgen. Natuurlijk kun je gaan procederen maar de kosten daarvan zijn vaak zeer hoog. 

Gelukkig sta jij er niet alleen voor als je een goede rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten. Want dan ben je verzekerd van de allerbeste juridische hulp. De juridische zaak wordt dan behandeld door deskundigen die de weg weten in de complexe wereld van wetten en regels. Zodat jij krijgt waarop je recht hebt.

Deze rechtsbijstandverzekering is op twee manieren te sluiten:

 • Een verzekering die alleen recht op hulp geeft als het om een te verhalen schade gaat waarbij het verzekerde voertuig betrokken is. Dit is de goedkoopste vorm.
 • Een volledige verkeersrechtsbijstandsverzekering geeft een uitgebreidere dekking. Met deze vorm ben je verzekerd van rechtsbijstand in geval van juridische geschillen die voortkomen uit jouw deelname aan het verkeer in de ruimste zin van het woord. Dus ook als je in het vliegtuig zit of zeilt of skiet. Ook personen buiten jouw gezin zijn meeverzekerd wanneer zij met jouw toestemming in jouw vervoermiddel (mee)rijden. Uniek is dat deze verzekering het gehele verkeersrisico dekt dus ook als je schade krijgt door een andere oorzaak.

Roy Data

Per 1 september 2007 zijn de verzekeringsmaatschappijen overgegaan naar het digitaal opslaan van het aantal schadevrije jaren die klanten opbouwen. Roy-Data is de naam van een systeem voor de royementsgegevens voor de verzekeringsmarkt. Alle Royementsgegevens met een royementsdatum vanaf 1 september 2007 worden in het systeem opgenomen. 

Roy-data waarin royementsgegevens zoals het aantal schadevrije jaren geraadpleegd kunnen worden, heeft grote voordelen. Zo is het niet meer nodig dat men bij het veranderen van verzekeringsmaatschappij de papieren royementsverklaring moet overhandigen aan de nieuwe maatschappij. Het kwijt raken of het niet ontvangen van deze royementsverklaring (bonus-malusverklaring) is dus nu voorbij.

Wat betekent dit voor jouw autoverzekering:

Bij het afsluiten van een motorrijtuigenverzekering zal de maatschappij in het Roy-Data systeem bekijken hoeveel schadevrije jaren iemand heeft opgebouwd. Wanneer deze schadevrije jaren nog niet geclaimd zijn door een andere maatschappij worden deze jaren aan jouw nieuwe polis toegekend.

Overgangsperiode:

Voor motorrijtuigenverzekeringen die voor 1 september 2007 zijn geroyeerd is er nog een officiële royementsverklaring in de omloop. Zo'n verklaring is namelijk 1 jaar geldig. Dus tot 1 september 2008 kan er nog gevraagd worden om een originele royementsverklaring bij het afsluiten van een nieuwe motorrijtuigenverzekering. Royementen van voor 1 september 2007 staan nog niet in Roy-Data.

Bij een royement van een motorrijtuigenverzekering na 1 september 2007 ontvangt de klant nu een royementsblad met daarop het aantal schadevrije jaren. De maatschappij zal tevens aan het Roy-Data systeem het aantal schadevrije jaren doorgeven. De verzekeringsmaatschappijen geven derhalve geen papieren royementsverklaring meer af. Alleen bij emigratie zal de maatschappij een papieren verklaring afgeven.

Wie inzage wil hebben in zijn registratie in Roy-Data, kan en formulier 'inzage in registratie Roy-Data' downloaden op Roydata. Op de website van Stichting Efficiente Processen Schadeverzerzekaars, seps.nl, vind je meer informatie over Roy-Data.

Autoverzekering opzeggen

Heb je al een autoverzekering afgesloten? Je autoverzekering opzeggen is zo gebeurd. We helpen je daar graag bij. Binnen 10 minuten kun je een nieuwe autoverzekering vergelijken en afsluiten. Je kunt de opzegging van je oude autoverzekering direct regelen. Zo gemakkelijk is het vinden en afsluiten van een goedkope autoverzekering via Verzekering.nu

Nationale Nederlanden
Aegon
Reaal
Delta Lloyd
Voordelig 100%
Compleet 100%
Sevice 100%
Eenvoudig vergelijken 100%
Goede dekking 100%

Klanten die bij ons een autoverzekering afsloten

Een autoverzekering vergelijken en afsluiten bij Verzekering.nu proberen we zo eenvoudig mogelijk te maken. Veel klanten hebben beoordelingen geschreven na het afsluiten van een autoverzekering.

Voordelen van Verzekering.nu

NOOIT DUURDER
Nooit duurder dan verzekeraar! Bij ons betaal je nooit te veel premie.

OVERSTAPSERVICE
Overstappen is heel eenvoudig. Want wij helpen je graag bij het opzeggen van je oude verzekering.

SCHADECLAIM SERVICE
Schade door toedoen van een derde? Wij helpen je graag de kosten te verhalen.

Experts in autoverzekeringen

Je auto verzekeren lastig? Wij maken het graag gemakkelijk voor je. Wij zetten alles helder op een rij en helpen je met kiezen en afsluiten. Onze experts staan voor je klaar met advies over je autoverzekering vergelijken en beantwoorden graag je vragen.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Bel ons +31 74 377 70 02

Handig om te weten

Via deze website kun je verschillende autoverzekeringen met elkaar vergelijken en afsluiten. Om een goede vergelijking te kunnen maken, worden een aantal vragen aan je gesteld. Op basis van de antwoorden op deze vragen wordt een vergelijking gemaakt. Aansluitend kun je meestal de door jou gekozen autoverzekering via onze website afsluiten. Voor verzekeringen die je via ons kunt afsluiten, zie je per product op de detailpagina de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Als je via onze site een autoverzekering afsluit, ontvangen wij hiervoor een eenmalige of doorlopende provisie van de verzekeraar. Daarvoor onderhandelen wij met verzekeraars om de beste voorwaarden en de scherpste tarieven te ontvangen, hebben we specialisten in dienst die je advies geven en vragen beantwoorden. Daarnaast handelen we in veel gevallen je schade af.

Je autoverzekering opzeggen is de laatste jaren een stuk eenvoudiger geworden. Je zit namelijk niet meer altijd vast aan een jaarcontract. Wanneer kun je je autoverzekering opzeggen? In je polis vind je terug wanneer je mag opzeggen. Je kunt je autoverzekering niet alleen opzeggen als je je auto verkoopt, maar ook door het jaar heen.  Dat kan een keer per jaar zijn, maar ook elke maand. Houd wel rekening met een opzegtermijn en de opbouw van je schadevrije jaren.

Je autoverzekering opzeggen kan je veel geld besparen. De laatste jaren zijn de premies voor autoverzekeringen namelijk flink gedaald. Het vergelijken van je autoverzekering is dus zeker een aanrader. Loopt je autoverzekering niet via Verzekering.nu? Dan moet je die zelf bij je autoverzekeraar opzeggen. Vul in dit opzegformulier je gegevens in en print vervolgens je opzegbrief uit en stuur deze op. Opzegbrief autoverzekering.

 

Als je een autoverzekering hebt afgesloten, ontvang je per e-mail, sms of telefoon bericht of je aanvraag is goedgekeurd. Afhankelijk van de verzekering die je hebt afgesloten, ontvang je dit bericht van Verzekering.nu of je autoverzekeraar.

Zodra je bericht hebt ontvangen dat je aanvraag is goedgekeurd, kun je zonder zorgen de weg op. Je krijgt dan zo snel mogelijk je verzekeringspolis en groene kaart toegestuurd.

Heb je vragen over de goedkeuring van je verzekering? Bel dan gerust onze klantenservice (+31 74 - 377 70 02). Wij helpen je graag verder.

Ga je met de auto op vakantie naar het buitenland? Zorg dat je altijd je groene kaart bij je hebt. Ga je op reis met een caravan of camper? Denk dan aan een caravan- of camperverzekering. Let op: in een aantal landen zijn flitswaarschuwingen op je navigatiesysteem verboden en veiligheidsaccessoires verplicht.

Neem de groene kaart van je autoverzekering mee op reis. Zo heb je altijd alle belangrijke informatie bij de hand. In de meeste landen ben je niet verplicht de groene kaart bij je te hebben, maar het is meestal wel handig.

De groene kaart (op creditcardformaat) is in de meeste EU-landen en landen rond de Middellandse Zee geldig. Daarbuiten ben je in een aantal landen verplicht de originele papieren groene kaart mee te nemen.

Wil je binnenkort een auto kopen? Of ben je al in het bezit van een eigen auto? Dan ben je in Nederland wettelijk verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Bij een autoverzekering sluit je minimaal een WA-verzekering af. Deze kun je uitbreiden met een beperkt casco of een volledig casco verzekering.

Je kunt je autoverzekering afsluiten met aanvullende verzekeringen. In dat geval betaal je meer premie om in meer situaties een vergoeding voor schade of rechtshulp te ontvangen. Zo heb je soms de keuze uit twee inzittendenverzekeringen, twee rechtsbijstandsverzekeringen of een no-claimbeschermer.

Met een aanvullende inzittendenverzekering krijg je in bepaalde situaties schade na een ongeval vergoed. Met een rechtsbijstandsverzekering kun je rechtshulp vergoed krijgen. Met een no-claimbeschermer kun je één keer per jaar schade claimen zonder dat je premie direct wordt verhoogd. Wat kun je precies vergoed krijgen met alle aanvullende verzekeringen?

Beste voorwaarden en de scherpste premies

Onafhankelijk vergelijken

Direct online afsluiten

Vergelijking op premie en voorwaarden

Ook na het afsluiten van je staan we voor je klaar

Snel en gemakkelijk vergelijken