Annuleringsverzekering

Home Annuleringsverzekering

Bespaar tot tientallen euro’s per jaar op de premie voor de annuleringsverzekering

De annuleringskosten van elke geboekte reis zijn het hele jaar door verzekerd. U hoeft dus niet bij elke reis opnieuw een annuleringsverzekering af te sluiten, ongeacht waar u de reis boekt. Bovendien bent u zo al snel goedkoper uit dan met een aparte annuleringsverzekering per reis. De annuleringskosten van elke reis, waar dan ook naar toe, zijn het hele jaar verzekerd tot een maximum bedrag,- per persoon, per polis per reis afhankelijk van de gekozen verzekeraar.

De annuleringsverzekering kun je als extra rubriek op de polis van de doorlopende reisverzekering meeverzekeren. Deze verzekering dekt dat deel van de reissom, dat verschuldigd blijft als de reis- of huurovereenkomst wordt geannuleerd ten gevolge van een onvoorziene bijzondere omstandigheid, opgetreden tijdens de verzekeringsduur. Ook gedekt is een afbrekingsvergoeding als de reis- of huurovereenkomst voortijdig wordt afgebroken door een gedekte omstandigheid. Als verzekerden gelden vaak alle leden van het reisgezelschap.

Als gedekte gebeurtenis geldt bijv. het plotseling overlijden van een lid van het reisgezelschap of een naast familielid daarvan. Ook het (ernstig) ziek worden van een verzekerde of van één van diens naaste familieleden is gedekt. De verzekeraar kan verlangen dat in dergelijke gevallen een overlijdensverklaring of een verklaring van de behandelend geneesheer wordt overgelegd.

Ook gedekt is het plotseling werkloos worden, het kopen van een eigen huis of een van belang zijnde schade die verzekerde lijdt (bijv. een afgebrand woonhuis). De verzekeringsduur vangt direct aan na het afsluiten van de verzekering en eindigt bij terugkomst van verzekerde in zijn eigen woning.

De meeste verzekeringen kennen ook een vergoedingsregeling voor niet genoten vakantiedagen i.v.m. reisvertraging door vervoerstechnische redenen van boot, bus, trein of vliegtuig naar de vakantiebestemming. Een annuleringskostenverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een reisverzekering; mede daarom worden deze twee door consumenten wel met elkaar verward. Tussen beide verzekeringen bestaat echter geen overlap.